• Zápis dětí z Ukrajiny do 1. třídy/Реєстрація дітей з України до 1-ого класу

     • Zápis do 1. ročníku školního roku 2022/ 2023 pro děti z Ukrajiny, které přišly do ČR po 24. 2. 2022 a mají vízum ,,Strpění“ nebo ,,Dočasnou ochranu“, se uskuteční dne 14. června 2022 od 14:00 do 16:00 hodin v budově v ulici Na Valech, 2. patro, kancelář ředitele školy.


      Rodiče s sebou donesou dokumenty, které mají v současné době k dispozici:

      • doklad totožnosti dítěte – rodný list, povolení k pobytu (vízum) nebo jiný dokument
      • doklad totožnosti zákonného zástupce/rodiče dítěte
      • doklad místa pobytu (adresa) ve spádové oblasti školy (např. nájemní smlouva)
      • doklad o zdravotním pojištění dítěte


      Spádové ulice Základní školy Litoměřice, Na Valech 53: Spadovost_Litomerice.pdf


      Зарахування до 1-ого класу навчального року 2022/2023 для дітей з України, які приїхали до Чеської Республіки після 24.2.2022 та мають візу “ терпимість "або" тимчасовий захист", відбудеться 14.06.2022 року з 14: 00 до 16: 00 години в будівлі школи, на вулиці Na Valech 53,

      2-ий поверх, кабінет директора.


      Необхідні документи для зарахування :


      • Документ підтвердження особи дитини-свідоцтво про народження
      • Дозвіл на проживання «віза» або інший документ .
      • Документ особи законного опікуна, або батьків дитини
      • Місце перебування тобто адреса проживання в територіально прилеглому районі до школи /договір оренди житла/.
      • Підтвердження про медичне страхування дитини¨


      Вище перераховані документи необхідно мати з собою.


      Вулиці територіально приналежні до школи Litoměřice, Na Valech 53: Spadovost_Litomerice.pdf


     • Výsledky zápisu do 1. tříd a PT na školní rok 2022/2023

     • Výsledky zápisu na školní rok 2022/2023 - Vysledky_zapisu_2022-2023.pdf 

       

      Zveřejněním seznamu se považuje rozhodnutí o přijetí za oznámené. Písemné rozhodnutí o přijetí do 1. třídy se již zákonnému zástupci neposílá. V případě potřeby si můžete (po telefonické domluvě - 416732802) rozhodnutí o přijetí do 1. třídy vyžádat a vyzvednout v kanceláři ekonomky školy na hlavní budově v ulici Na Valech, 2. patro.


      První setkání se uskuteční 14. 6. 2022 od 16:00 – 1. třídy na „Malé“ budově v ulici Masarykova, přípravná třída na „Hlavní“ budově v ulici Na Valech.

     • Přístup do elektronické žákovské knížky

     • Vážení rodiče, zákonní zástupci,

      od září přestupujeme k novému poskytovateli školního informačního systému aSc EduPage. Abyste se dostali do elektronické žákovské knížky (uvidíte zde klasifikaci, pochvaly, výchovná opatření, komunikace s učiteli, elektronické omluvenky…) potřebujete přístupové údaje. Mohou zde nastat čtyři varianty…

       

      1. Mám již přístup do EduPage - fungují mi přihlašovací údaje ze staré žákovské knížky
      2. Nemám založený žádný účet – přihlašovací údaje obdržím na email
      3. Mám založený účet, ale nepamatuji si přihlašovací údaje – stačí jít na skolanavalech.cz, vpravo kliknout na „Neznám přihlašovací jméno nebo heslo“ po zadání emailu obdržíte údaje
      4. Nemohu se dostat do žákovské knížky, předchozí varianty nefungují – pište na skola.navalech@seznam.cz, nebo volejte na 739 587 438

       

      Určitě si stáhněte mobilní aplikace EduPage do telefonu!

      Nově můžete používat také elektronickou omluvenku (omluvenka v žákovské knížce stále platí)

      Přípravná třída nepoužívá elektronickou žákovskou knížku!