• Provoz

    •  

     Provoz školní družiny : PONDĚLÍ – PÁTEK

     Ranní služba probíhá od 6,00 – 8,00 hod.

     Ráno je v provozu jedno oddělení ŠD v budově Na Valech a jedno oddělení ŠD v budově v Masarykově ulici.

     Budova v Masarykově ulici je od 6.00 hodin otevřena. Rodiče vodí děti do šatny zadním vchodem. Děti zde přebírá p. uklizečka.

     Do ranní družiny Na Valech dochází děti od 6:00 do 7:30. Příchozí žácí po 7:30 nebudou do školní družiny vpuštěni. V 7.40 hodin se otevírá budova školy pro všechny žáky. Po příchodu do ranní družiny jsou děti zapsány do sešitu ranní docházky.

      

     Provoz odpolední družiny začíná po skončení vyučování žáků a končí v 16,30 hodin.

     Vyzvedávání a odchody účastníků zájmového vzdělávání                              

     Mezi 13,00 – 13,30 hod. vyzvedávejte děti v jednotlivých odděleních. Prosíme rodiče,aby dodržovali dobu určenou k vyzvedávání dětí. Vyzvedávání v jinou dobu nám narušuje činnost v ŠD.

     Od 15- té hodiny vyzvedávají rodiče děti ze všech oddělení ve školní družině v Masarykově ulici. Zazvoní si na zvonek školy a jdou pro dítě zadním vchodem do šatny.

     Vyzvedávání účastníků zájmového vzdělávání ze ŠD po telefonu a SMS NENÍ DOVOLENO!!!!

     Pokud dítě, které odchází samo ze ŠD půjde mimo dobu, kterou má uvedenou v zápisovém lístku, napíší rodiče řádnou omluvenku, kde uvedou datum, hodinu odchodu dítěte a svůj podpis. Omluvenka je ke stažení v záložce DOKUMENTY . Omluvenku nepíší do notýsku.