• Metodik prevence - Mgr. Radka Henychová, Mgr. Vladimír Pech

    •  

     Kontakt : henychova@skolanavalech.cz, pech@skolanavalech.cz

     Konzultace po domluvě

     Náplň práce školního metodika prevence

     • Metodická, koordinační, informační a poradenská činnost v oblasti primární prevence rizikového chování (záškoláctví, závislostí, násilí, vandalismu, sexuálního zneužívání, zneužívání sektami, prekriminálního a kriminálního chování, rizikových projevů sebepoškozování a dalších typů rizikového chování)
     • koordinace a realizace preventivního programu školy
     • metodická a intervenční pomoc učitelům v oblasti prevence rizikového chování
     • koordinace spolupráce školy s orgány státní správy a samosprávy, které mají  v kompetenci problematiku prevence rizikového chování,
     • poradenská činnost rodičům a zákonným zástupcům žáků v případě výskytu nějaké formy rizikového chování.

      

     Školní minimální preventivní program a Školní strategii prevence naleznete v dokumentech školy

     Důležité informace a kontakty

      

     Víte s kým tráví čas vaše dítě aneb znáte základní bezpečnost na internetu ?


     Rizika online komunikace S nárůstem moderních technologií, které vedou k usnadnění komunikace, narůstají i rizika. Na co si dát pozor, pokud používáme e-mail, instant messaging (ICQ ad.), chat nebo Skype? Čím se můžete řídit, abyste možná rizika snížili na minimum?

     • Rady pro rizikové situace Pokud se chcete na internetu pohybovat bezpečně, je dobré znát rizika. Musíte ale také vědět, co dělat v případě, že se do rizikové situace dostanete.
     • Rady pro bezpečnou on?line komunikaci Při pohybu na internetu je dobré řídit se základními pravidly pro on-line komunikaci. Je proto žádoucí tato pravidla znát, umět odhadnout rizikovou situaci a také vědět, kam se obrátit pro pomoc.
     • Chat Pokud se chcete seznámit přes internet, chat je vhodné prostředí ke komunikaci a navázání kontaktu. Je ale třeba mít se na pozoru. Ne vždy se jedná skutečně o člověka, za kterého se dotyčný vydává.