• Poplatek za školní družinu

    •  

     Poplatek za školní družinu činí 150 měsíčně. Vybírá se v jedné, nebo ve dvou splátkách.

      

     V jedné splátce za období září - červen číní 1500,- a je nutno jí zaplatit do konce října. 

      

     Ve dvou splátkách. První splátka za období září – prosinec činí 600,- a je nutno zaplatit do konce října.

     Druhá splátka za období leden – červen činí 900,- a je nutno zaplatit do konce března.

      

     Č. účtu : 35 – 1 002 308 329 / 0800

     Variabilní symbol : 100, Do poznámky : jméno žáka – ŠD

     Poplatek je možno zaplatit i v hotovosti vedoucí vychovatelce nebo ekonomce školy.