Bez-názvu-1178-1024x530 Školní družina

Provoz školní družiny (včetně ranní) bude zahájen pro všechny děti dne 5. 9. 2017. Nutné je, aby dítě mělo s sebou vyplněnou přihlášku do ŠD. Další podrobnosti naleznete v režimu školní družiny, popřípadě osobně u vychovatelek. Přihlášku i režim ŠD naleznete po otevření tohoto příspěvku.

Comments (0) Read more