VZP ČR „Za zdravým vzduchem“

Naše škola uzavřela smlouvu o spolupráci s VZP ČR, aby její pojištěnci, kteří se na jaře 2017 zúčastní všech ŠVP prvního stupně mohli žádat o příspěvek na pobyt.

O tento příspěvek smí zákonný zástupce pojištěnce žádat až po skončení akce. Žádosti budou řešeny přes třídní učitele v jednotlivých třídách.

3VZP741 banner-ozdravne-pobyty_v7