Výzva MŠMT č. 02_16_022

Logolink_OP_VVV_hor_barva_cz

Registrační číslo: CZ.02.3.X/0.0/0.0/16_022/0004117
Název projektu: Podpora vzdělávání na Základní škole Litoměřice, Na Valech 53
Číslo jednací projektu: MSMT-4014/2017-6

Škola si sestavila svůj projekt prostřednictvím výběru nabízených tzv. šablon aktivit:

  • Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – DVPP v rozsahu 16 hodin (varianty: Čtenářská gramotnost, Matematická gramotnost)
  • Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – DVPP v rozsahu 32 hodin varianty: Cizí jazyky, Mentoring)
  • Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ zaměřené na inkluzi – DVPP v rozsahu 32 hodin
  • Vzdělávání pedagogického sboru ZŠ zaměřené na inkluzi – vzdělávací akce v rozsahu 8 hodin
  • Vzájemná spolupráce pedagogů ZŠ (Inkluze)
  • CLIL ve výuce na ZŠ
  • Čtenářský klub pro žáky ZŠ
  • Klub zábavné logiky a deskových her pro žáky ZŠ
  • Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem

Schválený rozpočet projektu:  933 143 Kč (z toho z ESF = 793 171,54 Kč a ze st.rozpočtu = 139 971,46 Kč)

Termín realizace projektu: 1.2.2017 – 31.1.2019