Výzva č. 02_18_063 – Šablony II

Logolink_OP_VVV_hor_barva_cz

Registrační číslo: CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0012206
Název projektu: Podpora vzdělávání na Základní škole Litoměřice, Na Valech 53 II
Číslo jednací projektu: MSMT-13954/2019-2

Škola si sestavila svůj projekt prostřednictvím výběru nabízených tzv. šablon aktivit:

  • Využití ICT ve vzdělávání a) 64 hodin
  • Klub zábavné logiky a deskových her pro žáky ZŠ
  • Čtenářský klub pro žáky ZŠ
  • Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem
  • Projektový den mimo školu
  • Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – DVPP v rozsahu 8 hodin (varianta osobnostně-sociální rozvoj, inkluze)
  • Školní asistent – personální podpora ŠD/ŠK
  • Klub pro účastníky ŠD/ŠK
  • Projektový den v ŠD/ŠK

Schválený rozpočet projektu:  1 593 688 Kč

Termín realizace projektu: 1.8.2019 – 31.7.2021