Školní družina

Školní družina nabízí dětem odpočinek a relaxaci po práci ve škole, pravidelný pobyt venku, rozšiřování jejich zájmů, rozvíjení jejich schopnosti uplatnit se v kolektivu.

Kapacita školí družiny je 120 dětí (4 oddělení po 30 žácích)

Telefon: Hlavní budova (ulice Na Valech) – 735 795 094

              Malá budova (ulice Masarykova) – 602 404 652

Provoz ŠD:

Školní družina je otevřena každý všední den:

Po  6.00-8.00    11:30 – 16.30

Út 6.00-8.00      11.30 – 16.30

St 6.00-8.00      11.30 – 16.30

Čt 6.00-8.00      11.30 – 16.30

Pá 6.00-8.00     11.30 – 16.30

Ranní družina: jedno oddělení na hlavní budově v ulici Na Valech, jedno oddělení na budově v ulici Masarykova

Odpolední družina: od 15:00 jsou všichni žáci na malé budově v Masarykově ulici

 

Personální zajištění:

  1. oddělení : Masarykova ulice – vych. Šárka Lepší( PT, 1A, 2.A )
  2. oddělení : Masarykova ulice – vych. Iveta Červená – vedoucí ŠD (1.B, 2.B)
  3. oddělení : Na Valech            –  vych. Petra Nedomová ( 2.A, 3.AB)
  4. oddělení : Na Valech            –  vych. Mgr. Alena Seidlová (4.AB, 5.AB)

REŽIM DNE

6,00 – 8,00      provoz ranní ŠD,individuální činnost dětí,stolní hry, omalovánky,odpočinek,didaktické hry

11,40 – 13,00  převzetí dětí,přechody dětí na obědy,osobní hygiena, oběd

13,00 – 15,00  odpočinkové činnosti dětí, zájmové kroužky dětí dle nabídky,vycházky do přírody, rekreační činnosti,

pracovní, výtvarné, tělovýchovné činnosti

15,00 – 16,30  individuální zájmové činnosti, hry se stavebnicemi, výukové programy na počítačích, stolní hry, příprava na vyučování

ODCHODY DĚTÍ ZE ŠD

Po obědě vyzvedávají rodiče děti z družiny do 13,30 hodin v jednotlivých odděleních , dále pak po 15,00 hodině. V mimo určenou dobu opouštějí děti družinu pouze po předložení písemné žádosti rodičů.

Prosíme rodiče, aby dodržovali dobu určenou k vyzvedávání dětí. Narušuje nám to činnost ve školní družině.

Vyzvednutí dítěte mimo stanovenou dobu lze dohodnout předem s vychovatelkou příslušného oddělení.

Děti z přípravné třídy musí odcházet pouze v doprovodu rodičů nebo v doprovodu osoby, kterou rodič pověří a uvede na zápisový lístek.