Podpora žáků se SVP

Projekt Ústeckého kraje „Podpora žáků se SVP“ CZ.02.3.61/0.0/0.0/15_007/0000171

říjen 2016 – prosinec 2018

Ve škole pracuje neformální klub pro děti a rodiče, ve kterém pedagog šíří osvětu ohledně inkluzivního vzdělávání