Mistři kolegiální podpory

Mistři kolegiální podpory v oblasti přírodovědné gramotnosti. (Řízení projektu: Tereza, vzdělávací centrum, Praha)

reg.č. CZ.02.3.68/0.0/16_010/0000513

Projekt je podpořen z finančních zdrojů Evropské unie.

Cílem je rozvíjet dovednosti pro kolegiální podporu v oblasti přírodovědné gramotnosti u pedagogů ZŠ a SŠ.

Leden 2017 – prosinec 2018

informace o projektu: Mgr. Petr Krňák