eTwinning

V letošním školním roce pracují 3. ročníky na projektu „Škola plná zábavy“. Jedná se o projekt, kde si mezi sebou vyměňují zapojené školy (kromě naší je v projektu zapojena i škola ze Slovenska, Polska, Gruzie, Itálie a také Anglická škola z ČR) nápady a náměty na didaktické hry, tedy takové hry, které lze využívat při výuce.

Projekt “Škola plná zábavy” – “Full school of fun”

Celá práce je rozdělena na tři období – podzimní, zimní a jarní. Děti se věnují hlavně hrám, ale také soutěží, kreslí, malují, zaměřují se na rukodělné činnosti, pracují na interaktivní tabuli, zpívají písničky, provádí laboratorní pokusy, fotografují, tvoří prezentace na počítačích. Chceme také zdokumentovat akce školy a práci v kroužcích, které děti navštěvují.

Partnerské školy se naučí od jiných škol některým hrám a laboratorním pokusům. Vše  rovněž zdokumentují. Naším cílem je také vytvořit seznam her s jejich popisy.

Odkaz na naše e-twinningové stránky.

Fotogalerie

Naše pokusy

Práce na počítačích

Hry na interaktivní tabuli

Hry na zahrádce

Hry od našich zahraničních kamarádů

Dostali jsme dárečky

To jsme my

Hry Bingo, Kufr, matematické hry, pohybové hry

Jedná se o aktivitu Evropské komise zaměřenou na online spolupráci mezi učiteli, skupinami žáků a školami v rámci krátkých i dlouhodobých projektů. Cílem je posilování povědomí mladých lidí, ale i učitelů, o různorodosti multilinguální a multikulturní společnosti. Tyto aktivity pokrývají věkové skupiny dětí od mateřských škol po střední školy. Učitelé si mezi sebou volí jednací jazyk, mohou spolupracovat na úrovni mezipředmětových vztahů a vybírají si partnerské školy z desítky evropských zemí zapojených do této komunity. Po schválení projektu následuje spolupráce na úrovni chatování, mailování, natáčení videí, představování, tvoření prezentací se apod. Zkušenosti z takových projektů mohou později pomoci mladým lidem se studijním či pracovním pobytem v Evropě.

Nejedná se o dotační typ projektu. eTwinning je službou zdarma.

Stránky českého webu pro eTwinning:http://www.etwinning.cz/

Na naší škole již proběhlo 5 celoročních projektů s různým zaměřením (zdravá strava, ekologie, pohádky). Některé byly oceněny Certifikátem kvality.