eTwinning

2017 eTwinning – projekt „V našem městě bezpečně“

Naše škola je již delší dobu zapojena do aktivity eTwinning, jejíž náplní je online spolupráce mezi učiteli, skupinami žáků a školami  v rámci krátkých i dlouhodobých projektů. Učitelé si mezi sebou volí jednací jazyk, mohou spolupracovat na úrovni mezipředmětových vztahů a vybírají si partnerské školy z desítky evropských zemí zapojených do této komunity.

V letošním školním roce se zapojily 4. třídy do projektu „V našem městě bezpečně“. Spolupracují s námi školy z Rumunska, Ukrajiny, Polska, Slovenska a Arménie. Naším společným dorozumívacím jazykem je angličtina. Spolupráce probíhá na úrovni chatování, mailování, natáčení videí, představování, tvorby prezentací a vlastních pracovních listů, které partnerské školy postupně řeší.

Sledovali jsme například dopravu v našem městě a spočítali dopravní prostředky, které projely rušnou ulicí Na Valech v době dopravní špičky. Věnujeme se osobnímu bezpečí i rizikům, které nám hrozí při různých činnostech. Poznatky z jednotlivých zemí pak můžeme porovnat. S prací nám pomáhají žákyně z 8.třídy – Monika Bambousová a Karolína Eisová, které se dříve eTwinningu věnovaly.

Zkušenosti z takovýchto projektů mohou později pomoci našim žákům se studijním či pracovním pobytem v Evropě. V neposlední řadě mohou děti získat spoustu nových kamarádů, zlepšit se v komunikaci v anglickém jazyce a v práci s digitálními technologiemi.

Alena Hillmichová, tř. uč. 4.B

 

 

2016

V letošním školním roce pracují 3. ročníky na projektu „Škola plná zábavy“. Jedná se o projekt, kde si mezi sebou vyměňují zapojené školy (kromě naší je v projektu zapojena i škola ze Slovenska, Polska, Gruzie, Itálie a také Anglická škola z ČR) nápady a náměty na didaktické hry, tedy takové hry, které lze využívat při výuce.

Projekt “Škola plná zábavy” – “Full school of fun”

Celá práce je rozdělena na tři období – podzimní, zimní a jarní. Děti se věnují hlavně hrám, ale také soutěží, kreslí, malují, zaměřují se na rukodělné činnosti, pracují na interaktivní tabuli, zpívají písničky, provádí laboratorní pokusy, fotografují, tvoří prezentace na počítačích. Chceme také zdokumentovat akce školy a práci v kroužcích, které děti navštěvují.

Partnerské školy se naučí od jiných škol některým hrám a laboratorním pokusům. Vše  rovněž zdokumentují. Naším cílem je také vytvořit seznam her s jejich popisy.

Odkaz na naše e-twinningové stránky.

Fotogalerie

Naše pokusy

Práce na počítačích

Hry na interaktivní tabuli

Hry na zahrádce

Hry od našich zahraničních kamarádů

Dostali jsme dárečky

To jsme my

Hry Bingo, Kufr, matematické hry, pohybové hry

Jedná se o aktivitu Evropské komise zaměřenou na online spolupráci mezi učiteli, skupinami žáků a školami v rámci krátkých i dlouhodobých projektů. Cílem je posilování povědomí mladých lidí, ale i učitelů, o různorodosti multilinguální a multikulturní společnosti. Tyto aktivity pokrývají věkové skupiny dětí od mateřských škol po střední školy. Učitelé si mezi sebou volí jednací jazyk, mohou spolupracovat na úrovni mezipředmětových vztahů a vybírají si partnerské školy z desítky evropských zemí zapojených do této komunity. Po schválení projektu následuje spolupráce na úrovni chatování, mailování, natáčení videí, představování, tvoření prezentací se apod. Zkušenosti z takových projektů mohou později pomoci mladým lidem se studijním či pracovním pobytem v Evropě.

Nejedná se o dotační typ projektu. eTwinning je službou zdarma.

Stránky českého webu pro eTwinning:http://www.etwinning.cz/

Na naší škole již proběhlo 5 celoročních projektů s různým zaměřením (zdravá strava, ekologie, pohádky). Některé byly oceněny Certifikátem kvality.