Poradenství a zápis

Školní poradenské pracoviště – kontakty

Výchovný poradce – Mgr.Lucie Valušková

– II.patro napravo od schodů kabinet ŠPP
– speciálně pedagogická péče o žáky se specifickými poruchami učení a chování
– metodická činnost při výukových a výchovných problémech žáků.)

Kontakt skola.navalech@seznam.cz, tel.: 416732802, nebo 739327661

Konzultace pondělí 13.00 – 15.00 hod

Karierový poradce Mgr.Jana Veselá

– II.patro vlevo, kabinet zeměpisu
– poradenská činnost v oblasti volby povolání, přihlášky ke studiu

Kontakt: vesela@skolanavalech.cz, tel: 416732802,

Konzultace po telefonické domluvě.

Metodik prevence – Mgr.Radka Henychová

– II.patro napravo od schodů kabinet ŠPP
poradenská činnost v oblasti prevence a řešení sociálně patologických jevů.

Kontakt : tel.: 416732802

Konzultace po domluvě