Photo0993 První místo

V prosinci jsme v hodinách výtvarné výchovy vyráběli andělíčky ze čtvrtky, vlákna, kartonu a látky. Každá dvojice nebo trojice měla na starost jednoho anděla. Po dokončení celého andělského hudebního sboru jsme výtvor poslali do rukodělné soutěže, kterou vyhlásil DDM Rozmarýn. Po pár týdnech jsme obdrželi výsledky. V naší kategorii jsme obsadili první místo. Nakonec nám […]

Comments (0) Read more
a Školní dětské fórum – již 3.ročník

Proběhne na naší škole 3. března 2017 od 9:00 do 12:00 hodin. Jde o obdobu Mladého fóra města. Účastníci, žáci pátých až devátých tříd, budou diskutovat o problémech a nápadech na zlepšení ve škole, ale i ve městě. Cílem je získání zpětné vazby od žáků k rozvoji školy i města z jejich pohledu a probouzet jejich zájem […]

Comments (0) Read more
imgp5549 VÁNOČNÍ JARMARK PŘIVOLAL KOUZELNOU ATMOSFÉRU

Když se dvacátý den měsíce prosinec roku 2016 klonil k večeru, v ulicích se rozžehla světla   a z budovy školy se na hlavní schodiště vyhrnul houf dítek. Jarmark zahájili školáci společně s učiteli a rodiči zpěvem vánočních koled. Hned potom natěšené děti běžely ke svým stánkům a dychtivě čekaly, až budou moci návštěvníkům nabídnout své výtvory. Nápaditost tvůrců opět […]

Comments (0) Read more
img_0553 SPOLEČNĚ NÁM TO PŮJDE LÉPE

Začátkem prosince se konalo rukodělné odpoledne pro rodiče s dětmi z 2. a 3. ročníků. Každý, kdo přišel si mohl vyrobit vánoční dekorace ve třech různých dílnách. Domů si odnesl krásné ozdoby z keramiky, papírového andílka jako zápich a kouzelný svícen. Kromě toho čekalo na návštěvníky akce pohoštění a příjemná vánoční atmosféra. Odpoledne se podařilo, […]

Comments (0) Read more