Zaměstnanci

Vedení školy:            

Ŕeditel školy:              Mgr. Petr Klupák                      reditel@skolanavalech.cz

Zástupce ředitele:       Mgr. František Kindermann     kindermann@skolanavalech.cz

Výchovný poradce:     Mgr. Lucie Valušková              valuskova@skolanavalech.cz

Metodik prevence:      Mgr. Radka Henychová           henychova@skolanavalech.cz

Kariérní poradce:        Mgr. Jana Veselá                    vesela@skolanavalech.cz

 

Třídy a třídní učitelé

PT Edita Moravcova             moravcova@skolanavalech.cz

1. stupeň:  

 1.A Mgr. Pavla Chloudová          chloudova@skolanavalech.cz

 1.B Mgr. Tereza Pízová              pizova@skolanavalech.cz

2.A Mgr. Věra Zemanová/Mgr Michaela Martínková

2.B Mgr. Irena Loulová               loulová@skolanavalech.cz

3.A Mgr. Lenka Čermáková       cermakova@skolanavalech.cz

3.B Mgr. Jana Mátlová               matlova@skolanavalech.cz

4.A Mgr. Daniela Vránová          vranova@skolanavalech.cz

4.B Mgr. Alena Hillmichova        hillmichova@skolanavalech.cz

5.A Mgr. Radka Henychova       henychova@skolanavalech.cz

5.B Mgr. Monika Ustnulová        ustrnulova@skolanavalech.cz

2. stupeň: 

6.A Mgr. Vladimír Vaněk               vanek@skolanavalech.cz

6.B Marie Šulanová                     sulanova@skolanavalech.cz

7.A Mgr. Petr Krňák                      krnak@skolanavalech.cz

7.B Mgr. Jan Jirotka                       jirotka@skolanavalech.cz

8.A Mgr. Jana Veselá                   vesela@skolanavalech.cz

8.B Mgr. Marie Koscelníková        koscelnikova@skolanavalech.cz

9.A Mgr. Jitka Korábová               korabova@skolanavalech.cz

9.B Mgr. Marie Nováková             novakova@skolanavalech.cz                 

Netřídní učitelé 

Jana Műhlfeitová                          muhlfeitova@skolanavalech.cz

Mgr. Dana Brejníková                   brejnikova@skolanavalech.cz

Mgr. Šárka Kánská                       kanska@skolanavalech.cz

Mgr. Eva Brzáková                       brzakova@skolanavalech.cz

Mgr. Pavla Pluhařová                   pluharova@skolanavalech.cz

Školní družina:          

Vedoucí školní družiny: Iveta Červená

Oddělení 1 Šárka Lepší

Oddělení 2 Iveta Červená

Oddělení 3 Lenka Svašková

Oddělení 4 Alena Seidlová

Asistentky pedagoga

Bc. Andrea Tichá, Petra Smetáčková, Jana Hodysová, Petra Bakotová, Eva Pazderková, Lenka Rosenkrancová,

Lucie Kutzlerová, Martina Kmochová

Ekonomický úsek

Bc. Jitka Raclová

Mgr. Alena Seidlová

Technický úsek

Jaroslav Tůma

Soňa Weikertová

Mazánková Marie

Jiřina Hašlarová

Marie Tichá

Správa hřiště:                        

Miroslav Gudera

Vladimír Kout