Zaměstnanci

Vedení školy:            

Ŕeditel školy:              Mgr. Petr Klupák                      reditel@skolanavalech.cz

Zástupce ředitele:       Mgr. František Kindermann     kindermann@skolanavalech.cz

Výchovný poradce:     Mgr. Lucie Valušková              valuskova@skolanavalech.cz

Metodik prevence:      Mgr. Radka Henychová           henychova@skolanavalech.cz

Kariérní poradce:        Mgr. Jana Veselá                    vesela@skolanavalech.cz

 

Třídy a třídní učitelé

PT Edita Moravcova             moravcova@skolanavalech.cz

1. stupeň:  

 1.A Mgr. Michaela Martínková     martinkova@skolanavalech.cz

 1.B Mgr. Monika Ustrnulová         ustrnulova@skolanavalech.cz

 2.A Mgr. Pavla Chloudová           chloudova@skolanavalech.cz

 2.B Mgr. Tereza Pízová                pizova@skolanavalech.cz

3.A  Mgr. Radka Henychova       henychova@skolanavalech.cz

3.B Mgr. Irena Loulová               loulová@skolanavalech.cz

4.A Mgr. Lenka Čermáková       cermakova@skolanavalech.cz

4.B Mgr. Jana Mátlová               matlova@skolanavalech.cz

5.A Mgr. Daniela Vránová          vranova@skolanavalech.cz

5.B PaedDr. Alena Hillmichova        hillmichova@skolanavalech.cz

2. stupeň: 

6.A  Mgr. Jitka Korábová               korabova@skolanavalech.cz

6.B Mgr. Radka Prskavcová          prskavcova@skolanavalech.cz

7.A Mgr. Pavla Pluhařová              pluharova@skolanavalech.cz

7.B Marie Šulanová                     sulanova@skolanavalech.cz

8.A Mgr. Petr Krňák                      krnak@skolanavalech.cz

8.B Mgr. Jan Jirotka                       jirotka@skolanavalech.cz

9.A Mgr. Jana Veselá                   vesela@skolanavalech.cz

9.B Mgr. Marie Koscelníková        koscelnikova@skolanavalech.cz

             

Netřídní učitelé 

Mgr. Marie Nováková                    novakova@skolanavalech.cz

Bc. Jana Műhlfeitová                          muhlfeitova@skolanavalech.cz

Mgr. Dana Brejníková                   brejnikova@skolanavalech.cz

Mgr. Šárka Kánská                       kanska@skolanavalech.cz

Dominik Šenkýř                            senkyr@skolanavalech.cz

Jan Dvořák                                   dvorak@skolanavalech.cz

Mgr. Vladimír Vaněk                     vanek@skolanavalech.cz

Mgr. Andrea Jíšová

Mgr. Olga Kozik

 

Školní družina:          

Vedoucí školní družiny: Iveta Červená

Oddělení 1 Šárka Lepší

Oddělení 2 Iveta Červená

Oddělení 3 Lenka Svašková

Oddělení 4 Alena Seidlová

Asistentky pedagoga

Bc. Andrea Vernerová, Petra Smetáčková, Jana Hodysová, Eva Pazderková, Lenka Rosenkrancová,

Martina Kmochová, Vladimíra Lániková, Šárka Bartošová, Eva Vešicová, Lenka Měkotová,

Ekonomický úsek

Bc. Jitka Raclová

Mgr. Alena Seidlová

Technický úsek

Jaroslav Tůma

Soňa Weikertová

Andrea Opatová

Anna Botošová

Marie Tichá

Správa hřiště:                        

Miroslav Gudera

Vladimír Kout