Ke stažení

Některé dokumenty, které na našich stránkách nabízíme ke stažení, jsou ve formátu .pdf. Pro práci s těmito soubory musíte mít ve svém počítači nainstalovaný program Adobe Reader. Pokud jej nemáte, nabízíme Vám ke stažení ZDE.

Formuláře

Vzor omluvenky

Uvolnění žáka z vyučování

Žádost o uvolnění žáka z TV

Přestup žáka

Přípravná třída – leták pro rodiče

Odklad školní docházky – informace o odkladu školní docházky

Žádost o povolení v pokračování docházky

 

Dokumenty školy

Školní vzdělávací program platný od 1.9.2016

příloha 1 ŠVP – Standardy

Školní vzdělávácí program pro přípravnou třídu

Školní vzdělávací program pro školní družinu

Minimální preventivní program

Školní řád a hodnocení žáků

Výroční zpráva 2013-2014

Výroční zpráva 2014-2015

Výroční zpráva 2015-2016

Závěry z inspekční činnosti z 17. – 22.ledna 2013