Od školního roku 2019/2020 bude v prvních třídách ZŠ Litoměřice Na Valech, probíhat výuka s prvky programu Začít spolu Srpen 23, 2019

O programu Začít spolu je vzdělávací program zdůrazňující: • individuální přístup k dítěti, • partnerství rodiny, školy a širší společnosti v oblasti výchovy a vzdělávání, • dále klade důraz na podnětné prostředí – netradiční členění třídy do center aktivit, kooperativní učení, projektové vyučování a integrovanou tematickou výuku, • úspěšně se pracuje se sebehodnocením (prostřednictvím portfolia […]

Comments (0) Read more