Od školního roku 2019/2020 bude v prvních třídách ZŠ Litoměřice Na Valech, probíhat výuka s prvky programu Začít spolu

O programu
Začít spolu je vzdělávací program zdůrazňující:
• individuální přístup k dítěti,
• partnerství rodiny, školy a širší společnosti v oblasti výchovy a vzdělávání,
• dále klade důraz na podnětné prostředí – netradiční členění třídy do center aktivit, kooperativní učení, projektové vyučování a integrovanou tematickou výuku,
• úspěšně se pracuje se sebehodnocením (prostřednictvím portfolia a individuálního vzdělávacího programu) dětí, což posiluje pozitivní motivaci dětí k aktivnímu
a samostatnému učení.
Vzdělávací program Začít spolu je v České republice realizován od roku 1994. Název Začít spolu je typický pouze pro naši republiku, mezinárodní název tohoto programu je Step by Step. Více informací na webových stránkách http://www.sbscr.cz

Další informace najdete v přiloženém letáku (pdf).