eTwinning – školní rok 2018/2019

Náš letošní projekt má název „Water drop“ – Kapka vody. Plán tohoto projektu jsme vytvořili společně se školami ze Slovenska a Polska, a to na konferenci eTwinning ve Varšavě v dubnu v roce 2018. Realizovat jsme jej začali od září 2018 a trvat má do června 2019. Zapojeny byly děti 4. – 5. tříd.
Všechny zapojené děti postupně plnily úkoly týkající se vody – sledovaly, kreslily a malovaly koloběh vody v přírodě, zkoušely různé pokusy s vodou a zdokumentovaly je. Každá země si vytvořila vlastní výtvarný návrh své vodní ženy. Žáci počítali průměrnou spotřebu vody v domácnostech během jednoho dne o víkendu, údaje zpracovali a porovnali v grafech. Dále vytvářeli čtyřjazyčný „mokrý slovník“. Během celého roku dělali dobré skutky v rámci úkolu „Moře dobrých skutků“. Pracovali na interaktivní tabuli, fotografovali a vytvářeli prezentace a videa ze svých aktivit. Postupně vytvořili pohádku o vodní ženě a ilustrovali ji. Naučili se zpívat písničku o vodě v jazyku partnerské země. Uskutečnili vycházky k blízkému zdroji vody, všímali si čistoty a života u vody i ve vodě. Na závěr se některé aktivity zpracovaly
do e-knihy.
Velké poděkování za vedení tohoto projektu patří žákyním 9. tříd Monice Bambousové
a Karolíně Eisové. P. uč. Alena Hillmichová

Vstup do fotogalerie