Zápis do 1. tříd, PT a Den otevřených dveří

Zápis dětí do 1. tříd 

Kdy: 23. – 24. 4. 2019 od 14:00 – 17:00

Kde: Hlavní budova v ulici Na Valech 53
Kriteria zápis 2019-2020
Objednat se k zápisu na přesný čas můžete na tel. čísle 416 732 802

Spádový obvod školy                       Letáček k zápisu do 1. tříd                        Desatero pro rodiče

Často kladené otázky

Potřebné dokumenty k zápisu:

  • občanský průkaz zákonného zástupce

  • rodný list dítěte

Odklad školní docházky

K vyřízení žádosti o odklad školní docházky je nutné předložit tyto dva doklady:

– vyjádření odborného lékaře (pediatra, klinického psychologa…)

– doporučení pedagogicko- psychologické poradny (PPP), nebo speciálního pedagogického centra (SPC)

V případě, že je povolen odklad PŠD, zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě do PT, nebo MŠ

Den otevřených dveří

Kdy: 4. 4. 2019

Od 8:00 možno nahlédnout do výuky

Od 14:00 do 17:00 bude probíhat den otevřených dveří na „Malé“ budově v ulici Masarykova (naproti finančnímu úřadu), přítomen bude ředitel školy Mgr. Petr Klupák, třídní učitelky budoucích prvních tříd Mgr. Daniela Vránová a PaeDr. Alena Hillmichová.

Individuální prohlídky školy, PT, školní družiny si můžete domluvit na tel. číslech 739 587 437 Mgr. Petr Klupák, 739 587 438 Mgr. František Kindermann

 

Zápis dětí do PT 

Kdy: 23. – 24. 4. 2019 od 14:00 – 17:00

Kde: Hlavní budova v ulici Na Valech 53

Leták k přípravné třídě