Výsledky ankety dětského školního fóra 2019

Naši žáci hlasovali takto:

ŠKOLA

 1. Výlety do zahraničí pro 2. stupeň – 88 hlasů
 2. Lepší obědy – 81 hlasů
 3. Trávit velkou přestávku venku -75 hlasů
 4. Přespávání ve škole – 52 hlasů
 5. Lepší bufet – 43 hlasů
 6. Vylepšit toalety – 39 hlasů
 7. Šatní skříňky na chodby -36 hlasů
 8. Lavičky na chodbu – 17 hlasů
 9. Oprava žaluzií – 13 hlasů
 10. Výměna lavic – 4 hlasy

MĚSTO

 1. Jumppark     – 101 hlasů
 2. Více volné Wi-Fi   – 94 hlasů
 3. Oprava koupaliště – 53 hlasů
 4. Oprava cyklostezky – 41 hlasů
 5. Kontrola hlídek městské policie na dolním nádraží – 39 hlasů
 6. 6– 7 Doplnit osvětlení v okrajových částech města – 34 hlasů
 7.        Hřiště pro psy – 34 hlasů projednány
 8. Více košů ve městě – 18 hlasů
 9. Oprava dolního nádraží – 16 hlasů

Výsledky ankety byly projednány na poradě pedagogického sboru 26.2.2019 a následně do týdně budou třídními učiteli ve třídách a v žákovském senátu.

V Litoměřicích 26.2.2019

Vypracovaly: Mgr.J.Korábová a Mgr.R.Prskavcová

 

fotogalerie