Inspekční zpráva

Vážení rodiče,

rádi bychom se s Vámi podělili o výsledky šetření České školní inspekce na naší škole, které proběhlo 2. 10. 2018 – 4. 10. 2018. V příloze máte k nahlédnutí celé znění inspekční zprávy – hodnocení podmínek vzdělávání, hodnocení průběhu vzdělávání, hodnocení výsledků vzdělávání. Příležitosti ke zlepšení zapracujeme do strategického plánu rozvoje školy pro další období.

Chtěl bych všem velice poděkovat, tento výsledek by nebyl možný bez spolupráce pedagogických a nepedagogických pracovníků školy, vedení školy, žáků, rodičů a zřizovatele města Litoměřice.

 

Děkujeme za podporu

Inspekční zpráva 2018

Mgr. Petr Klupák

ředitel školy