Integrovaný záchranný systém „Tvůj ochránce“ – program pro 5.ročník

Ve středu 10. října navštívily naše třídy 5.A a 5.B prostory Výstaviště v Litoměřicích, kde se konala Akce Integrovaného záchranného systému s názvem „Tvůj ochránce“.

Navštívili jsme hodně stanovišť, např. Zdravotnickou záchrannou službu, Hasiče, Městskou policii, Policii ČR atd.

Nejdříve jsme zavítali k panu zdravotníkovi, který nám ukázal sanitku s veškerým vybavením. Na jiném stanovišti jsme si zase vyzkoušeli umělé dýchání a masáž srdce. Nejvíce nás zaujala ukázka psovodů vězeňské služby. U tohoto představení jsme se klepali hrůzou. Ti psi byli totiž velice dobře vycvičení a jejich úkolem bylo dopadnout zločince, který je provokoval a střílel z pistole. Také Městská policie nás seznámila se svou činností, k níž patří mimo jiné odchytávání zvířat a hlídání města. Vyzkoušeli jsme si pomocí simulačních brýlí, jak vidí člověk, který požil alkohol nebo je pod vlivem omamných látek. Nejvíce nás zaujala jízda na handbiku a situace nevidomého člověka. Teď už víme, jak se cítí lidé, kteří nemohou chodit nebo vidět.

Pro nás páťáky byla tato akce velmi poučná a zajímavá. K pohodové atmosféře přispělo také hezké počasí.

Ze slohových prací žáků 5. tříd

Vstup do fotogalerie