Poděkování všem vystavovatelům mazlíčků i jejich rodičům

Všichni vystavovatelé na letošním Dni mazlíčků si zaslouží velkou pochvalu za trpělivost, odvahu a hezkou prezentaci svých miláčků. Rodičům děkujeme za důvěru a podporu. Bez vás by jsme tak krásnou akci nemohli uskutečnit. Těm, kteří se nemohli dostavit, nabízíme první fotografie. Akce byla finančně podpořena z Interního grantového systému Zdravé město Litoměřice.