Školní družina 2018-2019

Provoz začíná 3.9. 2018
Do školní družiny mohou pouze ty děti, které odevzdají p. vychovatelce vyplněnou přihlášku.
Přihlášku do ŠD si mohou rodiče stáhnout na webu školy nebo vyzvednout u p. vychovatelky,
popř. v pondělí 3.9. u třídní učitelky.
Provoz ŠD od 6.00 do 8.00
Odpoledne po skončení vyučování do 16.30