Návštěva Hasičského záchranného sboru v Litoměřicích

V úterý 12.6. navštívily děti ze školní družiny hasičský sbor v Litoměřicích. Děti si zde mohly
prohléhnout vybavení hasičských aut, dozvěděly se důležitá telefonní čísla a jak správně telefonovat.
Prohlédly si zázemí hasičského sboru a mohly se zeptat na věci, které je zajímají ohledně práce
hasičů.
Za ŠD Iveta Červená