Dětský den bez úrazu

V pátek 25.5. uskutečnila ŠD pro děti akci zaměřenou na bezpečnost dětí. Na zahrádce školy byly děti zábavnou formou informovány o tom, jak se chovat v přírodě, v lese, na co si dát pozor u vody, jaké
nebezpečí na ně může čekat doma, jak se zachovat když se zraní kamarád. Děti si zopakovaly důležitá telefonní čísla. Mohly si i zkusit jaké to je, když nevidí.
Akci provázelo krásné počasí a všichni jsme si odpoledne užily. Děkujeme všem, kteří se na akci podíleli
za pomoc.
Za ŠD Iveta Červená