Čarodějnický rej v ZŠ Na Valech

V pátek 27.4. se zahrada školy v Masarykově ulici zaplnila maskami čarodějů a čarodějnic. Paní vychovatelky ze školní družiny připravily na tento den Slet čarodejnic. Na vyzdobené zahradě byly pro děti připravené různé kouzelnické disciplíny. Při splnění úkolu, dostávaly děti do svého průkazu čarodějnice razítko. Po splnění všech aktivit byl pro všechny zúčastněné odměnou opečený vuřt. Všechny masky byly odměněny keramickou medailí. Páteční slunečné počasí jsme si všichni užili. Děkujeme rodičům za krásné masky, které připravili svým dětem a všem , kteří pomohli při organizaci této akce.

Za školní družinu
Iveta Červená