Ve spolupráci se Střediskem ekologické výchovy SEVER

EKOTÝM PŘIPRAVUJE…

Sobota 19.5. 2018

„PROCHÁZKA PO ZEMI – PUTOVÁNÍ OD KAPIČKY KE KAPCE

– zábavné, soutěžní a tvořivé dopoledne v přírodě

Akce pro předškoláky a mladší školáky proběhne

od 9,30 do 12,00 hod. u rybníka

pod Bílou strání.

Na programu máme: vědomostní stezku podél potoka, lovení a zkoumání vodních živočichů,

tvořivé dílničky, ekopohádku O dvou malých kapičkách, opékání buřtíků a těstových hadů.

Leták ke stažení