Školní dětské fórum

V úterý 20. února 2018 proběhne na naší škole v učebně přírodopisu od 9:00 do 12:30 hodin. Jde o obdobu Mladého fóra města. Účastníci, žáci 5. až 9. tříd, budou diskutovat o problémech a nápadech na zlepšení ve škole, ale i ve městě. Cílem je získání zpětné vazby od žáků k rozvoji školy i města z jejich pohledu, ale i probouzet jejich zájem o dění kolem sebe. Svými náměty přispějí formou komunitních kruhů i žáci 1. – 4. ročníků, kde jejich třídní učitelé předají nápady žákovskému školnímu senátu.

Společně navážeme na výsledky loňského fóra a začneme zhodnocením toho, co se podařilo či nepodařilo.

Mgr. Jitka Korábová