Anglicky s eTwinningem – žáci čtvrtých tříd.

eTwinning – projekt „V našem městě bezpečně“

Naše škola je již delší dobu zapojena do aktivity eTwinning, jejíž náplní je online spolupráce mezi učiteli, skupinami žáků a školami  v rámci krátkých i dlouhodobých projektů. Učitelé si mezi sebou volí jednací jazyk, mohou spolupracovat na úrovni mezipředmětových vztahů a vybírají si partnerské školy z desítky evropských zemí zapojených do této komunity.

V letošním školním roce se zapojily 4. třídy do projektu „V našem městě bezpečně“. Spolupracují s námi školy z Rumunska, Ukrajiny, Polska, Slovenska a Arménie. Naším společným dorozumívacím jazykem je angličtina. Spolupráce probíhá na úrovni chatování, mailování, natáčení videí, představování, tvorby prezentací a vlastních pracovních listů, které partnerské školy postupně řeší.

Sledovali jsme například dopravu v našem městě a spočítali dopravní prostředky, které projely rušnou ulicí Na Valech v době dopravní špičky. Věnujeme se osobnímu bezpečí i rizikům, které nám hrozí při různých činnostech. Poznatky z jednotlivých zemí pak můžeme porovnat. S prací nám pomáhají žákyně z 8.třídy – Monika Bambousová a Karolína Eisová, které se dříve eTwinningu věnovaly.

Zkušenosti z takovýchto projektů mohou později pomoci našim žákům se studijním či pracovním pobytem v Evropě. V neposlední řadě mohou děti získat spoustu nových kamarádů, zlepšit se v komunikaci v anglickém jazyce a v práci s digitálními technologiemi.

Alena Hillmichová, tř. uč. 4.B