Dětský den bez úrazu ve školní družině Na Valech

31. května proběhl na Základní škole na Valech Dětský den bez úrazu. Zábavně-naučnou formou
se děti ze školní družiny dozvěděly zásady bezpečného chování doma, na ulici, na koupališti
i v přírodě. V prostorách zahrady na Masarykově ulici bylo připraveno 10 stanovišť, kde si děti
připomněly, jak se chovat v silničním provozu, správné vybavení kola i cyklisty. Zopakovaly  si i
důležitá telefonní čísla.
Hlavním cílem bylo připomenout dětem, jak se chovat bezpečně, aby se předcházelo úrazům,
a aby i samy dokázaly pomoci druhému.
Odměnou nám bylo nadšení a dobrá nálada při plnění daných úkolů.
Za školní družinu
Šárka Lepší